Åshammar trädgård
 
 
 
Åshammar trädgård odlar ett stort utbud av ekologiska grönsaker
 
VÄLKOMMEN
På Åshammar Trädgård odlar jag, Fredrik med hjälp av mina föräldrar ett stort utbud av ekologiska grönsaker. Allt ifrån tidiga primörer till vinterns lagringsgrönsaker. Odlingarna är på 2,5 ha varav 1,3 ha är grönsaker och resten vall och gröngödsling.
Nyskördat
Vi är övertygade om att grönsaker smakar bäst nyskördade. Direkthandel mellan producent och konsument är både en förutsättning och garant för detta. Därför säljs i stort sett alla våra grönsaker i gårdsbutik, genom torghandel och på marknader.
Relationsmat
När man känner sin bonde uppstår någonting som kallas relationsmat. Det betyder att maten får ett ansikte istället för att vara anonyma produkter på en butikshylla. Då sker ett ömsesidigt utbyte av kunskap, tillit och förtroende vilket är grundstenarna i en sund matproduktion på människors villkor. Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha!