Åshammar trädgård
 
 
 
Djur är en viktig del i ett hållbart jordbruk. Åshammar trädgård
 
DJUR ÄR EN VIKTIG DEL I ETT
HÅLLBART JORDBRUK
Utan djur så är det svårare att odla grönsaker. Näring behöver tillföras. Tack vare djurhållande grannar har vi tillgång till gödsel från både kor och hästar.
Höns
På gården har vi en mindre flock höns vars ägg säljs i gårdsbutiken. Tidigare hade vi betydligt fler men har i år valt att satsa mer på grönsaksodlingen.